Hiển thị 1 - 15 của 12 việc làm
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Trưng Bày
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại Diện Thương Mại (sale thị trường)
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Regional Trainer
Regional Trainer   New  
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh
Regional Sales
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Phước,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh GT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh MT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Tây Ninh
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Cần Thơ
PG Bia Budweiser Kênh Quán
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh