Tìm kiếm công việc phù hợp

Công việc mới nhất

Công việc theo ngành nghề

Đối tác của GreenSpeed

Cẩm nang nghề nghiệp

Tìm kiếm công việc phù hợp

CÔNG VIỆC MỚI NHẤT

 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Bình Dương
 • 5,000,000 -6,000,000
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Đồng Nai
 • 8,000,000 -10,000,000
 • Lao động phổ thông
 • Thành phố Hà Nội
 • 8,000,000 -10,000,000
 • Lao động phổ thông
 • Thành phố Hà Nội
 • 7,000,000 -10,000,000
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bến Tre
 • 15,000,000 -20,000,000
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Tỉnh Bình Dương
 • 8,000,000 -11,000,000
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh An Giang
 • 8,000,000 -15,000,000
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Bắc Ninh
 • 8,000,000 -14,000,000
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Nghệ An,Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 -13,000,000
 • Lao động phổ thông,Lao động phổ thông
 • Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An
 • 8,000,000 -12,000,000
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh
 • 6,000,000 -10,000,000
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị,Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
 • 9,000,000 -20,000,000
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 -11,000,000
Nhân Viên Lau Vụ Dân Ôn
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Bình Dương
51 ngày trước
Nhân Viên Kho
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Đồng Nai
51 ngày trước
Dinh Dưỡng Viên
 • Lao động phổ thông
 • Thành phố Hà Nội
51 ngày trước
Công Nhân Nữ - DenSo
 • Lao động phổ thông
 • Thành phố Hà Nội
57 ngày trước
VIỆC LÀM KHO - LONG THÀNH
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Đồng Nai
58 ngày trước
Chuyên Viên Đào Tạo - Regional Trainer
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bến Tre
58 ngày trước
Nhân Viên Vận Hành Máy
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Tỉnh Bình Dương
60 ngày trước
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh An Giang
70 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
85 ngày trước
Nhân Viên Trưng Bày Siêu Thị
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
87 ngày trước
Công nhân linh kiện điện tử tại Bắc Ninh
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Bắc Ninh
87 ngày trước
Nhân viên bán hàng Garmin
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Nghệ An,Thành phố Hồ Chí Minh
87 ngày trước
Công nhân sản xuất Duy Tân
 • Lao động phổ thông,Lao động phổ thông
 • Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An
87 ngày trước
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh
87 ngày trước
Kỹ thuật viên bảo hành LG
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị,Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
93 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng Xiaomi (PG/PB)
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh
100 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
227 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng Xiaomi (PG/PB)
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
267 ngày trước
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh An Giang
70 ngày trước
PG Bia Budweiser Kênh Quán
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
267 ngày trước
Nhân viên bán hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
268 ngày trước
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh GT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai
267 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng DAIKIN
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh
175 ngày trước
Regional Trainer
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Tiền Giang,Tỉnh Bến Tre
227 ngày trước
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
 • Nghề nghiệp khác
 • Tỉnh Đồng Nai
239 ngày trước
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
85 ngày trước
Regional Sales
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Phước,Thành phố Hồ Chí Minh
227 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Cần Thơ
267 ngày trước
Nhân Viên Trưng Bày Siêu Thị
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
87 ngày trước
Chuyên Viên Đào Tạo - Regional Trainer
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Bến Tre
58 ngày trước
Công nhân linh kiện điện tử tại Bắc Ninh
 • Lao động phổ thông
 • Tỉnh Bắc Ninh
87 ngày trước
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh MT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Tây Ninh
267 ngày trước

CÔNG VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

nhan-vien-ban-hang-1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Công việc dành cho nhân viên tư vấn bán hàng, PGs và PBs.

vi-tri-quan-ly-2

VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Công việc dành cho vị trí quản lý

lao-dong-pho-thong-3

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Công việc dành cho công nhân và các nhân viên sản xuất có kinh nghiệm.

ĐỐI TÁC CỦA GREENSPEED

CẨM NANG NGHỀ NGHIỆP