Hiển thị 1 - 15 của 11 việc làm
Nhân Viên Trưng Bày Kênh Siêu Thị
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • 9,000,000 -10,000,000
Nhân Viên Trưng Bày
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 9,000,000 -10,000,000
Đại Diện Thương Mại (sale thị trường)
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
 • 14,000,000 -18,000,000
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 -25,000,000
Regional Trainer
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 15,000,000 -20,000,000
Regional Sales
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 -25,000,000
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh GT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai
 • 7,000,000 -15,000,000
Nhân Viên Kinh Doanh Abbott Kênh MT
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Tây Ninh
 • 7,000,000 -13,000,000
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Cần Thơ
 • 30,000,000 -35,000,000
Nhân viên District Sales Manager
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 -15,000,000
PG Bia Budweiser Kênh Quán
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4,000,000 -8,000,000