Budweiser

500 nhân viên
1999

Giới thiệu công ty

Đang cập nhật thông tin....

Tin tuyển dụng

PG Bia Budweiser Kênh Quán
  • Kinh doanh/tiếp thị
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • 4,000,000 -8,000,000
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
  • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
  • Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh
  • 6,000,000 -10,000,000

Thông tin liên hệ

0123444555
Budweiser@gmail.com
Địa chỉ công ty
58 Võ Văn Tần, Quận 3