LG

Giới thiệu công ty

Đang cập nhật thông tin....

Tin tuyển dụng

Kỹ thuật viên bảo hành LG
  • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị,Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
  • Thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
  • 9,000,000 -20,000,000
Vị trí tuyển dụng: Supporter Điện lạnh
  • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
  • Thành phố Hải Phòng
  • 5,000,000 -8,500,000

Thông tin liên hệ

Updating...
Updating...
Địa chỉ công ty