SONY

1000 nhân viên
1999

Giới thiệu công ty

Đang cập nhật thông tin....

Tin tuyển dụng

Nhân viên bán hàng Sony
  • Bán hàng
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • 7,000,000 -12,000,000
Nhân Viên Bán Hàng Sony
  • Kinh doanh/tiếp thị
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • 12,000,000 -25,000,000
Nhân Viên Bán Hàng Sony
  • Bán hàng
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • 12,000,000 -25,000,000

Thông tin liên hệ

phone
email
Địa chỉ công ty
address company