Duy Tân

Giới thiệu công ty

Đang cập nhật thông tin....

Tin tuyển dụng

Công nhân sản xuất Duy Tân
  • Lao động phổ thông,Lao động phổ thông
  • Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An
  • 8,000,000 -12,000,000

Thông tin liên hệ

Updating...
Updating...
Địa chỉ công ty