DENSO

Giới thiệu công ty

Đang cập nhật thông tin....

Tin tuyển dụng

Công Nhân Nữ - DenSo
  • Lao động phổ thông
  • Thành phố Hà Nội
  • 7,000,000 -10,000,000

Thông tin liên hệ

Updating...
Updating...
Địa chỉ công ty