Hiển thị 1 - 15 của 9 việc làm
Nhân viên tư vấn bán hàng
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Thanh Hóa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Lâm Đồng,Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh,Tỉnh Long An,Tỉnh Trà Vinh,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh An Giang
Nhân Viên Bán Hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Trưng Bày Siêu Thị
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Garmin
 • Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Nghệ An,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kênh Quán Budweiser
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Đà Nẵng,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bán Hàng Xiaomi (PG/PB)
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bán Hàng DAIKIN
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Tây Ninh,Tỉnh Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bán Hàng DAIKIN
 • Bán hàng,Bán hàng,Bán hàng
 • Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Quảng Bình,Tỉnh Khánh Hòa