Nhân Viên Trưng Bày Siêu Thị
Fulltime
 • 5 người
 • 18 - 31 tuổi
 • Thành phố Hồ Chí Minh
284 ngày trước
9,000,000 - 10,000,000 vnđ
Nữ
Nhân viên
Bán hàng
Dưới 6 tháng
Trung học phổ thông
Từ khóa
Mô tả công việc

Chạy các siêu thị khu vực Hồ Chí Minh theo sự sắp xếp của quản lí

Chào hỏi: Luôn chào hỏi những người quản lý và tất cả nhân viên của siêu thị

 • Kiểm tra: - Kiểm tra vị trí trưng bày của tất cả các sản phẩm của AVN tại từng khu vực bán hàng .
 • Kiểm tra tình hình hàng tồn tất cả sản phẩm của AVN tại từng khu vực bán hàng
 • Kiểm tra bảng giá của tất cả các sản phẩm AVN tại từng khu vực bán hàng
 • Kiểm tra hàng tồn của AVN trong kho hàng siêu thị
 • Tình hình giao hàng của tất cả các sản phẩm AVN tại kho của siêu thị
 • Kiểm tra tình hình thâm nhập của tất cả các sản phẩm AVN tại từng khu vực bán hàng.

Trưng bày

 • Thực hiện trưng bày tất cả các phẩm của AVN trong siêu thị
 • Thay thế vị trí trưng bày sản phẩm của AVN sang vị trí tốt hơn và mở rộng thêm mặt trưng bày .
 • Triển khai mở rộng trưng bày chéo

(Cross-Merchandising)"

 • Thực hiện FIFO để giữ tất cả các sản phẩm của AVN trong tình trạng luôn tươi mới. FIFO: ""Nhập trước Xuất trước"".
 • Châm đầy đủ sản phẩm lên kệ để tránh hết hàng

Đề nghị

 • Thâm nhập sản phẩm
 • Mở rộng khu vực bán hàng với trưởng ngành hàng hoặc cửa hàng trưởng.
 • Hỗ trợ áp dụng giá đặc biệt hoặc khuyến mãi đính kèm cho sản phẩm còn hạn sử dụng ngắn.
 • Đơn đặt hàng với trưởng ngành hàng hoặc cửa hàng trưởng.

Lấy đơn đặt hàng Lấy đơn đặt hàng từ trưởng ngành hàng hoặc cửa hàng trưởng.

Chào tạm biệt

 • Chào tạm biệt quản lý và tất cả nhân viên của siêu thị

Báo cáo

 • Gửi Báo cáo đến Trưởng nhóm MT hoặc Trưởng Khu vực

Yêu cầu, Kỹ năng, và năng lực
 • THPT
 • Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng, trưng bày

Phúc lợi
 • Bảo hiểm sức khỏe
Mô tả phúc lợi

Hỗ trợ tiền cơm+xăng xe+ hoàn thành công việc và thưởng làm full chương trình

Liên hệ
 • Ms.Thu
 • Điện thoại: 0938813886
 • Hoặc gửi CV về Email: tuyendung.ff@greenspeed.vn