Tìm kiếm công việc phù hợp

CÔNG VIỆC MỚI NHẤT

GT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai
25 ngày trước
MT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương
25 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Sabeco
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
PG Budweiser kênh Beer Garden
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
25 ngày trước
Kỹ thuật viên bảo hành LG
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Team Leader Budweiser
 • Nhân sự
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
GT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai
25 ngày trước
MT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương
25 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Sabeco
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
PG Budweiser kênh Beer Garden
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
25 ngày trước
Kỹ thuật viên bảo hành LG
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Garmin
 • Bán hàng
 • Thành phố Hà Nội
25 ngày trước
Team Leader Budweiser
 • Nhân sự
 • Thành phố Hồ Chí Minh
32 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Sabeco
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Team Leader Budweiser
 • Nhân sự
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Kỹ thuật viên bảo hành LG
 • Vận hành máy - Bảo trì - Bảo dưỡng thiết bị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên District Sales Manager Abbott
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương
25 ngày trước
GT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Bình Dương,Tỉnh Đồng Nai
25 ngày trước
Team Leader Budweiser
 • Nhân sự
 • Thành phố Hồ Chí Minh
32 ngày trước
Nhân viên bán hàng Sony
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Garmin
 • Bán hàng
 • Thành phố Hà Nội
25 ngày trước
Nhân viên bán hàng Xiaomi
 • Bán hàng
 • Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước
PG Budweiser kênh Beer Garden
 • Kinh doanh/tiếp thị
 • Thành phố Hà Nội
25 ngày trước
MT Sales Rep
 • Kinh doanh/tiếp thị,Kinh doanh/tiếp thị
 • Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Hồ Chí Minh
25 ngày trước

CÔNG VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

TƯ VẤN BÁN HÀNG &PGS/PBS

Công việc dành cho nhân viên tư vấn bán hàng, PGs và PBs.

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công việc dành cho nhân viên kinh doanh, sale, thị trường.

CÔNG NHÂN & NV SẢN XUẤT

Công việc dành cho công nhân và các nhân viên sản xuất có kinh nghiệm.

ĐỐI TÁC CỦA GREENSPEED

CẨM NANG NGHỀ NGHIỆP